Prislister

a woman standing in an office with her arms crossed

Standar

599 kr

For en CV + 1 generell søknad

Mer Info
Profesjonell og moderne CV + generell søknad

To forskjellige eksemplarer

En søknad

woman sitting around table holding tablet
Mest populær

Pakke

1200 kr

Pakkepris

More info
Flere eksempler av CV + 5 spesifikke søknader + 5 jobber søkt på for deg

Flere søknader og CV

Tar hele søknadsprosessen for deg

The applicant smiled glad that the manager accepted the job. Success in a job interview. The trick is to write a resume, qualifications, applicants, skills to answer questions and prepare.

Premium Career Support

2000 kr

More info
Oppfølging og konsultasjonstimer

Flere CV + 10 spesifikke søknader + 2 konsultasjonstimer med veileder

Søker på stillingene for deg, totalt 10 stillinger

2 video konsultasjonstimer, forberedelser til intervju